Wystawianie faktury korygującej – poradnik przedsiębiorcy

Wystawianie faktury korygującej – poradnik przedsiębiorcy

Faktura korygująca, choć podobna do zwykłej faktury VAT, pełni zupełnie inną funkcję. Jej zadaniem jest poprawienie ewentualnych błędów, które wkradły się w poprzednio wystawione dokumenty, a także w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawki podatkowej. W jaki sposób posługiwać się fakturą korygującą?

Faktura korygująca – kiedy ją wystawić?

Ustawa dokładnie określa sytuacje, w których można wystawić fakturę korygującą – są to wspomniane wcześnie pomyłki lub zmiana stawki podatkowej. Jej wystawienie jest niezbędne w następujących sytuacjach:

• udzielono obniżki ceny, na przykład w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
• udzielono obniżki ceny po dokonaniu sprzedaży;
• dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;
• dokonano zwrotu nabywcy części zapłaty lub jej całości;
• podwyższono cenę bądź stwierdzono pomyłkę w cenie, kwocie podatku, stawce czy też jakiejkolwiek innej informacji na fakturze.

faktura korygująca

Jakie informacje powinny znaleźć się na fakturze korygującej?

Aby faktura korygująca była wystawiona poprawnie, muszą znaleźć się w niej następujące informacje:

• wyraz „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”;
• numer kolejny, data wystawienia;
• dane zawarte w fakturze, których dotyczy faktura korygująca – zgodnie z artykułem 106e ust. 1, pkt 1 – 6, a także nazwa lub rodzaj towaru czy usługi objętych korektą;
• przyczyna wprowadzonej korekty;
• jeżeli zmiana dotyczy kwoty podatku, należy podać odpowiednią kwotę opodatkowania lub też kwotę korekty z podziałem na sumy dotyczące poszczególnych stawek podatkowych i sprzedaży zwolnionej;
• jeżeli zmiana nie wpływa na kwotę podatku, wystarczy podać prawidłową treść korygowanych pozycji.

faktura korygująca

Jeżeli podatnik udziela upustu lub obniżki cen i tego ma dotyczyć faktura korygująca, powinna ona dodatkowo zawierać informację o okresie, co do którego odnosi się udzielany upust czy obniżka cen. Nie musi natomiast zawierać informacji określonych we wspomnianej wcześniej Ustawie 106e art. 1, pkt 1 – 6.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *