Co to jest optymalizacja podatkowa?

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa to pojęcie, które może budzić różne uczucia. Pozwala bowiem podatnikom podejmować korzystne decyzje dla swoich firm, i to całkowicie legalnie. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej. Czym jest optymalizacja podatkowa? Jaki jest jej cel? I czym różni się unikanie i uchylanie od opodatkowania? Optymalizacja podatkowa – czym jest i czemu służy? Mówiąc krótko, optymalizacja podatkowa to szereg czynności zgodnych z prawem, które służą zminimalizowaniu obciążeń podatkowych lub całkowitemu uniknięciu ich płacenia, jeżeli prawo tego dopuszcza. Polega na planowaniu oraz wdrażaniu pewnych działań, które są korzystne dla przedsiębiorstwa, a jednocześnie całkowicie legalne. Istotą optymalizacji podatkowej jest właśnie zgodność działań z obowiązującymi przepisami. Jak już wspomnieliśmy, bezpośrednim celem jest zminimalizowanie obciążeń finansowych do poziomu najkorzystniejszego dla podatnika, nie przekraczając przy tym aktualnych przepisów. Oczywiście wymaga to gruntownej analizy podatkowej, analizy przychodów i rozchodów, a także dobra znajomość z zakresu podatków. Włożony wysiłek może jednak przynieść wymierne korzyści w postaci optymalizacji podatków i w efekcie zmniejszenia ponoszonych przez firmę kosztów. Czy optymalizacja podatkowa i uchylanie się od podatków to to samo? Musimy mieć świadomość, że optymalizacja podatkowa to NIE TO SAMO, co świadome uchylanie się od płacenia podatków. W zakres uchylania wchodzi między innymi zatajanie przedmiotu opodatkowania, zatajenia rachunkowe, fałszywe kwalifikowanie, zorganizowanie niewypłacalności czy jawne niepłacenie podatków. To zatem działanie sprzeczne z prawem. Tymczasem optymalizacja obejmuje działania umożliwiające obniżenie podatków zgodnie z prawem. To wykorzystanie obowiązujących przepisów na swoją korzyść, co nie stanowi uchylania się od płacenia podatków, lecz redukcja zobowiązań podatkowych do możliwego...