Wystawianie faktury korygującej – poradnik przedsiębiorcy

Wystawianie faktury korygującej – poradnik przedsiębiorcy

Faktura korygująca, choć podobna do zwykłej faktury VAT, pełni zupełnie inną funkcję. Jej zadaniem jest poprawienie ewentualnych błędów, które wkradły się w poprzednio wystawione dokumenty, a także w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawki podatkowej. W jaki sposób posługiwać się fakturą korygującą? Faktura korygująca – kiedy ją wystawić? Ustawa dokładnie określa sytuacje, w których można wystawić fakturę korygującą – są to wspomniane wcześnie pomyłki lub zmiana stawki podatkowej. Jej wystawienie jest niezbędne w następujących sytuacjach: • udzielono obniżki ceny, na przykład w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; • udzielono obniżki ceny po dokonaniu sprzedaży; • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań; • dokonano zwrotu nabywcy części zapłaty lub jej całości; • podwyższono cenę bądź stwierdzono pomyłkę w cenie, kwocie podatku, stawce czy też jakiejkolwiek innej informacji na fakturze. Jakie informacje powinny znaleźć się na fakturze korygującej? Aby faktura korygująca była wystawiona poprawnie, muszą znaleźć się w niej następujące informacje: • wyraz „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”; • numer kolejny, data wystawienia; • dane zawarte w fakturze, których dotyczy faktura korygująca – zgodnie z artykułem 106e ust. 1, pkt 1 – 6, a także nazwa lub rodzaj towaru czy usługi objętych korektą; • przyczyna wprowadzonej korekty; • jeżeli zmiana dotyczy kwoty podatku, należy podać odpowiednią kwotę opodatkowania lub też kwotę korekty z podziałem na sumy dotyczące poszczególnych stawek podatkowych i sprzedaży zwolnionej; • jeżeli zmiana nie wpływa na kwotę podatku, wystarczy podać prawidłową treść korygowanych pozycji. Jeżeli podatnik udziela upustu lub obniżki cen i tego ma dotyczyć faktura korygująca, powinna ona dodatkowo zawierać informację o okresie, co do którego odnosi się udzielany upust czy obniżka cen. Nie musi natomiast zawierać informacji...