Zmiany w kodeksie pracy 2019

Zmiany w kodeksie pracy 2019

Nowy rok przyniósł wiele zmian, także w Kodeksie Pracy. Na temat tych zmian krąży zresztą wiele informacji, a nie każda jest prawdziwa. Jak więc to zweryfikować? Jakie naprawdę zaszły zmiany w Kodeksie Pracy wraz z nadejściem 2019 roku? Zmiany w Kodeksie Pracy 2019 – nadgodziny i urlopy W sieci mogliśmy trafić na informację, iż zmianie ulegną przepisy regulujące odbieranie wynagrodzeń za niewykorzystany urlop czy nadgodziny. Doniesiono między innymi, iż od nowego roku niewykorzystany urlop po prostu przepadnie. Czy taka jest prawda? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało oświadczenie, w którym zapewniło, iż nowy Kodeks Pracy nie przewiduje żadnych zmian w przepisach dotyczących urlopów wypoczynkowych. Etapami mają być jednak wprowadzane pewne drobne zmiany dotyczące czasu pracy oraz urlopów na żądanie. Zmiany w wypłatach wynagrodzenia Kolejną zmianą, jaka pojawiła się w Kodeksie Pracy w 2019 roku jest modyfikacja podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia. Ma być ona dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, nadal jednak będzie można je otrzymać także „do ręki”. Wiąże się to jednak z obowiązkiem złożenia przez pracownika stosownego wniosku określającego, którą formę wypłaty wynagrodzenia wybiera. Ponadto zmianie uległa też forma przechowywania dokumentacji pracowniczej i akt osobowych – od 2019 roku pracodawca może wybrać, czy chce je mieć w formie papierowej czy elektronicznej. Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy pracodawca ma obowiązek przechowywać taką dokumentację przez okres zatrudnienia pracownika, a także przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zatrudnienie ustało. Wcześniej okres ten wynosił aż 50 lat, zatem zmiana ta bardzo ułatwi zachowanie porządku w papierach firmowych. To oczywiście tylko niektóre zmiany w Kodeksie Pracy wdrożone w życie od roku...