Wysokość płacy minimalnej w 2019

Wysokość płacy minimalnej w 2019

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległa wysokość minimalnej płacy, czyli tak zwanej „najniższej krajowej”. Zgodnie z nowymi przepisami kwota ta wzrosła o 150 złotych. Ile więc wynosi „najniższa krajowa” netto i brutto, a ile najniższa stawka godzinowa? Minimalna płaca – czym właściwie jest? Ile wynosi w 2019 roku? Określenie minimalnej płacy czy też „najniższej krajowej” dotyczy najmniejszej kwoty, jaką pracodawca może zaproponować pracownikowi zatrudnionemu na cały etat i odpowiednią ilość tej kwoty w przypadku pracy na niepełny etat. W roku 2018 najniższa płaca krajowa wynosiła 2,100 złotych brutto. Ale od stycznia tego roku wzrosła ona do kwoty 2,250 złotych brutto, czyli o 7,1% w porównaniu z 2018 rokiem. W skład tej kwoty wchodzi także zaliczka na podatek dochodowy. Zatem kwota netto to suma po odprowadzeniu tego podatku, która trafia na nasz rachunek bankowy lub do ręki. Najniższa krajowa na rękę, czyli ile wynosi najniższa płaca netto? Odejmując wspomniane stałe koszty, jakie są odprowadzane od wypłaty, czyli kwoty brutto, pozostaje nam kwota rzeczywistego wynagrodzenia, czyli netto. W roku 2019 najniższa krajowa netto wynosi zatem 1,634 złotych, co w praktyce daje o jakieś 100 złotych więcej niż w roku ubiegłym. Co ciekawe, to kolejny wzrost najniższej płacy krajowej, choć dla wielu może wydawać się niewielki. W roku 2017 kwota najniższej krajowej netto wynosiła 1,460 złotych, co jest o jakieś 200 złotych mniej w porównaniu z rokiem 2019. Minimalna płaca stanowi w naszym kraju jakieś 47% przeciętnych zarobków osiąganych przez Polaków, czyli prawie połowa. Z kolei minimalna stawka godzinowa wynosi od tego roku 14,70 złotych...
Co to jest optymalizacja podatkowa?

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa to pojęcie, które może budzić różne uczucia. Pozwala bowiem podatnikom podejmować korzystne decyzje dla swoich firm, i to całkowicie legalnie. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej. Czym jest optymalizacja podatkowa? Jaki jest jej cel? I czym różni się unikanie i uchylanie od opodatkowania? Optymalizacja podatkowa – czym jest i czemu służy? Mówiąc krótko, optymalizacja podatkowa to szereg czynności zgodnych z prawem, które służą zminimalizowaniu obciążeń podatkowych lub całkowitemu uniknięciu ich płacenia, jeżeli prawo tego dopuszcza. Polega na planowaniu oraz wdrażaniu pewnych działań, które są korzystne dla przedsiębiorstwa, a jednocześnie całkowicie legalne. Istotą optymalizacji podatkowej jest właśnie zgodność działań z obowiązującymi przepisami. Jak już wspomnieliśmy, bezpośrednim celem jest zminimalizowanie obciążeń finansowych do poziomu najkorzystniejszego dla podatnika, nie przekraczając przy tym aktualnych przepisów. Oczywiście wymaga to gruntownej analizy podatkowej, analizy przychodów i rozchodów, a także dobra znajomość z zakresu podatków. Włożony wysiłek może jednak przynieść wymierne korzyści w postaci optymalizacji podatków i w efekcie zmniejszenia ponoszonych przez firmę kosztów. Czy optymalizacja podatkowa i uchylanie się od podatków to to samo? Musimy mieć świadomość, że optymalizacja podatkowa to NIE TO SAMO, co świadome uchylanie się od płacenia podatków. W zakres uchylania wchodzi między innymi zatajanie przedmiotu opodatkowania, zatajenia rachunkowe, fałszywe kwalifikowanie, zorganizowanie niewypłacalności czy jawne niepłacenie podatków. To zatem działanie sprzeczne z prawem. Tymczasem optymalizacja obejmuje działania umożliwiające obniżenie podatków zgodnie z prawem. To wykorzystanie obowiązujących przepisów na swoją korzyść, co nie stanowi uchylania się od płacenia podatków, lecz redukcja zobowiązań podatkowych do możliwego...
Wystawianie faktury korygującej – poradnik przedsiębiorcy

Wystawianie faktury korygującej – poradnik przedsiębiorcy

Faktura korygująca, choć podobna do zwykłej faktury VAT, pełni zupełnie inną funkcję. Jej zadaniem jest poprawienie ewentualnych błędów, które wkradły się w poprzednio wystawione dokumenty, a także w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawki podatkowej. W jaki sposób posługiwać się fakturą korygującą? Faktura korygująca – kiedy ją wystawić? Ustawa dokładnie określa sytuacje, w których można wystawić fakturę korygującą – są to wspomniane wcześnie pomyłki lub zmiana stawki podatkowej. Jej wystawienie jest niezbędne w następujących sytuacjach: • udzielono obniżki ceny, na przykład w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; • udzielono obniżki ceny po dokonaniu sprzedaży; • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań; • dokonano zwrotu nabywcy części zapłaty lub jej całości; • podwyższono cenę bądź stwierdzono pomyłkę w cenie, kwocie podatku, stawce czy też jakiejkolwiek innej informacji na fakturze. Jakie informacje powinny znaleźć się na fakturze korygującej? Aby faktura korygująca była wystawiona poprawnie, muszą znaleźć się w niej następujące informacje: • wyraz „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”; • numer kolejny, data wystawienia; • dane zawarte w fakturze, których dotyczy faktura korygująca – zgodnie z artykułem 106e ust. 1, pkt 1 – 6, a także nazwa lub rodzaj towaru czy usługi objętych korektą; • przyczyna wprowadzonej korekty; • jeżeli zmiana dotyczy kwoty podatku, należy podać odpowiednią kwotę opodatkowania lub też kwotę korekty z podziałem na sumy dotyczące poszczególnych stawek podatkowych i sprzedaży zwolnionej; • jeżeli zmiana nie wpływa na kwotę podatku, wystarczy podać prawidłową treść korygowanych pozycji. Jeżeli podatnik udziela upustu lub obniżki cen i tego ma dotyczyć faktura korygująca, powinna ona dodatkowo zawierać informację o okresie, co do którego odnosi się udzielany upust czy obniżka cen. Nie musi natomiast zawierać informacji...
Zmiany w kodeksie pracy 2019

Zmiany w kodeksie pracy 2019

Nowy rok przyniósł wiele zmian, także w Kodeksie Pracy. Na temat tych zmian krąży zresztą wiele informacji, a nie każda jest prawdziwa. Jak więc to zweryfikować? Jakie naprawdę zaszły zmiany w Kodeksie Pracy wraz z nadejściem 2019 roku? Zmiany w Kodeksie Pracy 2019 – nadgodziny i urlopy W sieci mogliśmy trafić na informację, iż zmianie ulegną przepisy regulujące odbieranie wynagrodzeń za niewykorzystany urlop czy nadgodziny. Doniesiono między innymi, iż od nowego roku niewykorzystany urlop po prostu przepadnie. Czy taka jest prawda? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało oświadczenie, w którym zapewniło, iż nowy Kodeks Pracy nie przewiduje żadnych zmian w przepisach dotyczących urlopów wypoczynkowych. Etapami mają być jednak wprowadzane pewne drobne zmiany dotyczące czasu pracy oraz urlopów na żądanie. Zmiany w wypłatach wynagrodzenia Kolejną zmianą, jaka pojawiła się w Kodeksie Pracy w 2019 roku jest modyfikacja podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia. Ma być ona dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, nadal jednak będzie można je otrzymać także „do ręki”. Wiąże się to jednak z obowiązkiem złożenia przez pracownika stosownego wniosku określającego, którą formę wypłaty wynagrodzenia wybiera. Ponadto zmianie uległa też forma przechowywania dokumentacji pracowniczej i akt osobowych – od 2019 roku pracodawca może wybrać, czy chce je mieć w formie papierowej czy elektronicznej. Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy pracodawca ma obowiązek przechowywać taką dokumentację przez okres zatrudnienia pracownika, a także przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zatrudnienie ustało. Wcześniej okres ten wynosił aż 50 lat, zatem zmiana ta bardzo ułatwi zachowanie porządku w papierach firmowych. To oczywiście tylko niektóre zmiany w Kodeksie Pracy wdrożone w życie od roku...