Kredyt czy leasing? Co się bardziej opłaca?

Kredyt czy leasing? Co się bardziej opłaca?

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność musi liczyć się z tym, że poniesie pewne koszty związane zarówno z otworzeniem, jak i prowadzeniem firmy. Większość firm posiłkuje się dwoma formami finansowania – leasingiem operacyjnym lub kredytem. Czym się one charakteryzują? Które z rozwiązań jest lepsze?

Leasing operacyjny – czym się wyróżnia?

Leasing operacyjny to forma finansowania, przy której przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku leasingodawcy, zatem do jego obowiązków należy sporządzanie odpisów amortyzacyjnych. Z kolei leasingobiorca ponosi koszty związane z płaceniem rat leasingowych, opłaty wstępnej oraz koszty eksploatacji leasingowanych przedmiotów. Gdy umowa leasingowa dobiega końca, przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu. Wtedy staje się on jedynym właścicielem tych rzeczy.

leasing

Firma może w ramach leasingu operacyjnego zaopatrzyć się w sprzęt komputerowy, środki transportu, nieruchomości, a także maszyny i urządzenia. Leasing operacyjny jest dla przedsiębiorcy korzystniejszy podatkowo niż leasing finansowy.

Kredyt – czym się wyróżnia?

Kredyt to pojęcie bardzo powszechnie, które nieraz używa się zamiennie z pożyczką. Ale między nimi istnieje wiele różnić. Czym zatem jest kredyt w świetle prawa? To forma finansowania dostępna wyłącznie w bankach, w oparciu o umowę kredytową. Istnieją różne rodzaje kredytów, w zależności od powodu jego zaciągania. Dla przedsiębiorców banki przygotowały kredyt inwestycyjny i obrotowy. Kredyt obrotowy pozwala zachować firmie płynność finansową w bieżącej działalności, natomiast inwestycyjny można przeznaczyć na wydatki związane z otworzeniem firmy, a więc na zakup środków trwałych, zakup patentów i licencji, budowę lub rozbudowę itd. Z tego względu to właśnie kredyt inwestycyjny stanowi konkurencję dla leasingu operacyjnego.

 

leasing

Niemniej uzyskanie kredytu nie należy do najłatwiejszych zadań. Procedura kredytowa często jest skomplikowana, wymaga wypełnienia mnóstwa dokumentów, co oczywiście wydłuża w czasie decyzję o przyznaniu kredytu i wypłatę gotówki. Ponadto bank może wymagać przedstawienia biznesplanu, a napisanie go to kolejne czasochłonne zadanie. Bank może też odmówić udzielenia kredytu, jeśli uzna, że nasza zdolność kredytowa nie jest na wystarczającym poziomie.

Kredyt czy leasing – co wybrać?

Oczywiście kredyt i leasing mają pewne podobieństwa, niemniej nie można całkowicie rozstrzygnąć, która z opcji jest lepsza. Zależy to w dużej mierze od sytuacji firmy i jej oczekiwań. Leasing ma za zadanie pomóc firmom, które potrzebują sprzętu do zużycia. Natomiast kredyt lepiej sprawdzi się w przypadku zakupu nieruchomości. Dlatego zanim zdecydujemy, czy skorzystamy z leasingu czy kredytu, musimy konkretnie ustalić potrzeby firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *