Jak kupić działkę nie będąc rolnikiem?

Jak kupić działkę nie będąc rolnikiem?

Zanim w życie weszła ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną, jej zakup przez kogoś, kto nie jest rolnikiem, był stosunkowo prosty. Wystarczyło iść do notariusza, podpisać umowę oraz złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej. Obecnie jest to bardziej skomplikowane, ale nie niemożliwe. Co więc zrobić, by stać się właścicielem ziemi rolnej, nie będąc rolnikiem?

Zakup ziemi rolnej, a ustawa

Chociaż obowiązująca ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną ściśle określa, kto może nabyć taką ziemię i na jakich zasadach, wcale nie uniemożliwia jej kupna nie-rolnikowi. Zanim jednak taka osoba to zrobi, musi uzyskać zgodę prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Można to zrobić na dwa sposoby: należy złożyć wniosek – może to zrobić kupujący lub sprzedający. Czym się one od siebie różnią?

Wniosek kupującego, czyli nabywcy

Wniosek ten obwarowany jest wieloma ograniczeniami, przez co złożenie go bywa nieopłacalne. W tym wypadku kupujący zobowiązuje się, że zamieszka na około pięć lat gminę, w której znajduje się ziemia, którą chce nabyć. Poza tym musi posiadać kwalifikacje rolnicze. Co to właściwie oznacza? Najprościej, mowa tu o wykształceniu zawodowym, technicznym, średnim lub wyższym o profilu rolniczym. Są to kwalifikacje z tytułu edukacji w tym zawodzie. Jeżeli jednak kupujący nie ukończył żadnej szkoły o tym kierunku, musi odbyć minimum 5-letni staż pracy w rolnictwie lub pracy albo stażu w gospodarstwie rolnym czy też członkostwa w spółdzielni rolniczej.

ziemia

Posiadając wykształcenie średnie lub wyższe, albo tytuł kwalifikacyjny, zawodowy lub mistrza w zawodzie przydatnym w działalności rolniczej, należy odbyć 3-letni staż. Mając studia wyższe, można też ukończyć studia podyplomowe rolnicze lub związane z rolnictwem i ominąć potrzebę odbywania stażu.

Wniosek sprzedającego, czyli zbywcy

Aby sprzedawca mógł sprzedać ziemię rolną nie-rolnikowi, musi udowodnić, że nie ma możliwości sprzedaży ziemi lokalnemu rolnikowi indywidualnemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi. Należy więc przedstawić potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z podaniem terminu, w jakim je zamieszczono. Ustawa nie określa, jak długo ogłoszenie o sprzedaży ma wisieć, zakłada się więc, że ma to być minimum jeden miesiąc.

ziemia

Oba wnioski, zarówno kupującego, jak i sprzedającego, wymagają rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej, najlepiej popartej dodatkowo opinią Ośrodka Doradztwa Rolniczego lub Izby Rolniczej. Ponadto trzeba opisać, jak planuje się wykorzystać kupowaną ziemię. Konieczne jest też złożenie różnych wniosków i dokumentów, na przykład kopię wypisu z rejestru gruntów, opinię lokalnego delegata Izby Rolniczej oraz pełnomocnictwa. Po uzyskaniu zgody na zakup ziemi rolnej musimy pamiętać, że istnieje obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *