Dziedziczenie firm – jakie są podstawowe zasady?

Dziedziczenie firm – jakie są podstawowe zasady?

Gdy rodzinna firma ma zostać przekazana w ręce kolejnego pokolenia lub wybranego wcześniej następcy, mogą pojawić się pewne problemy na drodze prawnej. Jeżeli stoisz w powyższej sytuacji, być może zastanawiasz się, jak przebiega dziedziczenie firmy, czy wymaga dodatkowych opłat itp. Zobacz, jak aktualne przepisy regulują tę kwestię. Dziedziczenie firmy rodzinnej – jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna Dnia 25 listopada 2018 weszły w życie nowe przepisy dotyczące sukcesji. Dzięki nim możliwe jest płynne przekazanie firmy następcom. Na czas zakończenia spadkowych formalności wyznaczony do zarządzania firmom zostaje zarządca sukcesyjny. Przepisy te dotyczą działalności gospodarczej jednoosobowej oraz spółki cywilnej. Dziedziczenie spółki osobowej Generalnie udziały w spółce osobowej nie podlegają dziedziczeniu, niemniej w umowę spółki poszczególni wspólnicy mogą tę kwestię uregulować inaczej. Spółki osobowe są ściśle związane z osobami wspólników. Zatem gdy jeden z nich umiera, spółka ulega rozwiązaniu. Wyjątkiem są spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Są to dwa dość specyficzne rodzaje spółek, gdzie nabycie udziałów nie jest równoznaczne z obowiązkiem prowadzenia spółki. To jedynie prawo do zysków uzyskanych przez spółkę. Jeżeli umowa nie określa, co zrobić w przypadku śmierci jednego ze wspólników, majątek spółki ma zostać podzielony między drugim wspólnikiem i spadkobiercami zmarłego. W przypadku jawnej spółki, wspólników wiążą zobowiązania powstałe w czasie prowadzenia działalności. Jeżeli istnieje kilku spadkobierców, muszą oni wskazać spośród siebie jedną osobę, która przejmie obowiązki zmarłego wspólnika i będzie zarządzać w jego imieniu firmą. W przypadku dziedziczenia udziału kapitałowego obowiązuje nas podatek od spadków i...