Jak kupić działkę nie będąc rolnikiem?

Jak kupić działkę nie będąc rolnikiem?

Zanim w życie weszła ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną, jej zakup przez kogoś, kto nie jest rolnikiem, był stosunkowo prosty. Wystarczyło iść do notariusza, podpisać umowę oraz złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej. Obecnie jest to bardziej skomplikowane, ale nie niemożliwe. Co więc zrobić, by stać się właścicielem ziemi rolnej, nie będąc rolnikiem? Zakup ziemi rolnej, a ustawa Chociaż obowiązująca ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną ściśle określa, kto może nabyć taką ziemię i na jakich zasadach, wcale nie uniemożliwia jej kupna nie-rolnikowi. Zanim jednak taka osoba to zrobi, musi uzyskać zgodę prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Można to zrobić na dwa sposoby: należy złożyć wniosek – może to zrobić kupujący lub sprzedający. Czym się one od siebie różnią? Wniosek kupującego, czyli nabywcy Wniosek ten obwarowany jest wieloma ograniczeniami, przez co złożenie go bywa nieopłacalne. W tym wypadku kupujący zobowiązuje się, że zamieszka na około pięć lat gminę, w której znajduje się ziemia, którą chce nabyć. Poza tym musi posiadać kwalifikacje rolnicze. Co to właściwie oznacza? Najprościej, mowa tu o wykształceniu zawodowym, technicznym, średnim lub wyższym o profilu rolniczym. Są to kwalifikacje z tytułu edukacji w tym zawodzie. Jeżeli jednak kupujący nie ukończył żadnej szkoły o tym kierunku, musi odbyć minimum 5-letni staż pracy w rolnictwie lub pracy albo stażu w gospodarstwie rolnym czy też członkostwa w spółdzielni rolniczej. Posiadając wykształcenie średnie lub wyższe, albo tytuł kwalifikacyjny, zawodowy lub mistrza w zawodzie przydatnym w działalności rolniczej, należy odbyć 3-letni staż. Mając studia wyższe, można też ukończyć studia podyplomowe rolnicze lub związane z rolnictwem i ominąć potrzebę odbywania stażu. Wniosek sprzedającego, czyli zbywcy Aby sprzedawca mógł sprzedać ziemię rolną nie-rolnikowi,...