Kiedy dług się przedawnia?

Kiedy dług się przedawnia?

Każdy, kto ma jakieś długi, z pewnością szuka sposobu, by móc je zmniejszyć lub całkowicie umorzyć. By zrobić to zgodnie z prawem, można skorzystać z prawa dotyczącego przedawnienia długu. Jakie długi i kiedy zostają przedawnione? I czy istnieje możliwość odzyskania przedawnionego długu? Przykładowe terminy przedawnienia długów Kodeks cywilny zawiera określone przepisy mówiące o terminie przedawnienia się różnych długów. Jednak przedawnienie długu to nie to samo co jego zniknięcie. Dług nawet po przedawnieniu nie wygasa z urzędu, niemniej przedawnienie daje dłużnikowi możliwość skorzystania z prawa do uchylenia się od spłaty. Najkrótszy okres przedawnienia mają długi wynikające z mandatów czy z tytułu umowy przewozu – tego typu długi ulegają przedawnieniu już po jednym roku. Z kolei roszczenia z tytułu niezapłaconej faktury przez klienta, z tytułu umowy sprzedaży, roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy oraz z tytułu umowy o dzieło przedawniają się po dwóch latach. Podobny czas przedawnienia mają umowy telekomunikacyjne oraz debet na koncie. Poza tym ustawa podaje dwa ogólne terminy dotyczące przedawnienia długów, mianowicie: 3 lata dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych oraz 6 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych oraz roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. Czy można odzyskać przedawniony dług? A jak ta sprawa wygląda ze strony wierzyciela? Prawo mówi o tym, iż z chwilą przedawnienia długu znika też obowiązek jego spłaty, zatem po tym terminie wierzycielowi może być trudno odzyskać zaległe płatności. Możliwe jest natomiast przerwanie biegu przedawnienia. Jak to zrobić? Można to zrobić na drodze sądowej, poprzez wszczęcie mediacji czy uznanie roszczenia przez dłużnika. Jedną z popularniejszych form ściągnięcia długu jest mediacja, czyli ustanowienie windykatora, którego zadaniem jest ustalenie z dłużnikiem dogodnego terminu spłat,...