Windykator vs komornik – jakie są różnice?

Windykator vs komornik – jakie są różnice?

Windykator i komornik to dwa zawody, które mogą budzić podobnie negatywne emocje. Często jednak nie do końca wiemy, czym różnią się ich obowiązki i prawa, oraz jaki zakres prac wykonuje każdy z nich. Kim więc jest windykator, a kim komornik? Kim jest windykator? Zarówno windykator, jak i komornik mają za zadanie ściągać długi. Niemniej zanim któryś z nich wkroczy do akcji, rozstrzygnięciu musi ulec kwestia, czy sprawa trafi do sądu czy nie. Wierzyciel może sam wybrać, czy w celu wyegzekwowania swoich należności pójdzie do sądu, czy też będzie chciał to załatwić inaczej. Jeżeli sprawa nie trafia do sądu, zajmuje się nią windykator. W bankach, firmach telekomunikacyjnych, a także firmach pożyczkowych ściąganiem długu zajmuje się najpierw dział windykacyjny. Taki dział może być wyodrębniony wewnątrz firmy, ale przedsiębiorstwo może też korzystać z usług firmy zewnętrznej. Windykator ma za zadanie odzyskać cały dług wraz z odsetkami lub rozdzielić go na raty możliwe do spłacenia dla dłużnika oraz zaakceptowane przez wierzyciela. Windykator ma działać aktywnie i mobilizować dłużników do spłaty długów, ma więc prawo często się z nimi kontaktować. Nie może jednak bezprawnie wchodzić do ich domów czy straszyć konsekwencjami, gdy sprawa trafi do sądu (np. odebraniem dzieci). Windykator nie ma też prawa przeprowadzać czynności egzekucyjnych, do których należy wycena majątku dłużnika, oglądanie przedmiotów znajdujących się w jego domu w celu określenia ich wartości i zlicytowania itd. Nie ma jednak sensu na siłę unikać windykatora – to ktoś w rodzaju negocjatora, kto chce nam pomóc spłacić dług w ten czy inny sposób. Gdy sprawa trafi w ręce komornika, sytuacja staje się poważniejsza. Kim jest komornik? Komornik to osoba, która zaczyna działać, gdy windykatorowi...