Jak wzrost pensji minimalnej wpłynie na zatrudnienie?

Jak wzrost pensji minimalnej wpłynie na zatrudnienie?

Pensja minimalna to najmniejsza kwota, jaką pracodawca może zaoferować pracownikowi. Co jakiś czas ulega ona podniesieniu. Począwszy od roku 2018 pensja minimalna wynosi 2.100 złotych brutto. Jak tego typu zmiany wpływają na kwestie zatrudnienia? Czy rosnące koszty, jakie muszą ponieść pracodawcy za poszczególnych pracowników mogą być przyczyną zwiększenia bezrobocia?

Zwiększenie płacy minimalnej – z perspektywy pracownika

Dla każdego pracownika informacja o podniesieniu płacy minimalnej to dobra wiadomość. Oznacza ona bowiem, że pracodawca jest zobowiązany podnieść pensję każdemu pracownikowi, niezależnie od tego, czy pracują na cały etat, czy mniej. Tego typu podwyżka dotyczy jednak także ubezpieczeń oraz podatku dochodowego, które są odprowadzane co miesiąc z każdej wypłaty. Odliczając od kwoty brutto sumę wszystkich ubezpieczeń oraz podatku, uzyskamy kwotę netto, którą pracownik otrzyma „do ręki”. Zatem po podliczeniu, w roku 2018 płaca minimalna wynosi 1530 złotych netto, a więc o około 70,52 złotych miesięcznie więcej niż w roku poprzednim. pensjaChociaż nie są to jakieś zawrotne sumy, z pewnością cieszą każdego pracownika pracującego na najniższej krajowej. Jednak podwyżki te to również dodatkowe koszty dla pracodawców, którzy muszą za każdego pracownika zapłacić więcej. Czy nie spowoduje to w niektórych przypadkach zwolnień, by zmniejszyć koszty prowadzenia firmy? Czy po zwiększeniu płacy minimalnej trzeba obawiać się zwiększenia stopnia bezrobocia?

Zwiększenie płacy minimalnej – z perspektywy pracodawcy

Dla pracodawcy zwiększenie płacy minimalnej wiąże się z dodatkowymi kosztami. W tym roku wzrastają one o ponad 100 złotych miesięcznie od każdego pracownika. Wynika to z konieczności opłacenia składek do ZUS-u, które pokrywa się z własnych środków. Nie każdy pracodawca, zwłaszcza drobni przedsiębiorcy czy dopiero rozkręcający swoją działalność mogą pozwolić sobie na te dodatkowe koszty. Zdarza się, że wzrost pensji minimalnej zmusza ich do redukcji ilości pracowników, by nie płacić za nich więcej niż do tej pory. Uważa się więc, że zwiększanie płacy minimalnej zwiększa też poziom bezrobocia i w gruncie rzeczy polepsza los jednych kosztem drugich.pensja Tak naprawdę zdania w tej kwestii są mocno podzielone, gdyż nie ma na to żadnych konkretnych dowodów w postaci badań czy statystyk. Z jednej strony większe koszty utrzymania pracowników mogą wywoływać konieczność usunięcia kilku miejsc pracy. Jednak z drugiej strony większe wypłaty to większy poziom konsumpcji, który z kolei generuje potrzebę zwiększenia produkcji, a do tego potrzeba więcej pracujących rąk. I tak koło się zamyka. Obserwując też podobną sytuację na zagranicznych rynkach pracy, np. w USA czy w Niemczech, nie widzimy żadnych negatywnych skutków. Dlatego warto podejść do tej kwestii z rozsądkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *