Kredyt, a pożyczka – różnice

Kredyt, a pożyczka – różnice

Pożyczki i kredyty to jedne z głównych usług świadczone przez banki. Dla wielu osób niezaznajomionych zbytnio z tematem kredyt i pożyczka to jedno i to samo. Niemniej jednak wiele różni te dwa pojęcia. Czym więc jest kredyt, a czym pożyczka? Czym się różnią? I do kogo są skierowane?

Pożyczka – definicja

Mówiąc ogólnie, pożyczka to operacja polegająca na udzieleniu przez instytucję (na przykład bank) lub osobę fizyczną określonej ilości środków pieniężnych na rzecz pożyczkobiorcy na czas określony lub nieokreślony. Zgodnie z artykułem 723 Kodeksu Cywilnego, jeżeli pożyczka została udzielona na czas nieoznaczony, pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić ją w przeciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu jej przez pożyczkodawcę. Kwestie pożyczek są regulowane przez Kodeks Cywilny, niemniej instytucje pożyczkowe udzielające takich pożyczek podlegają również regulacjom dotyczącym kredytów konsumenckich.

Pożyczka – cechy

kredyt

Pożyczka może dotyczyć zarówno pieniędzy, jak i przedmiotów. Zwykle opiewa na niewielkie sumy, od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

W odróżnieniu od kredytu, pożyczka może dotyczyć zarówno środków pieniężnych, jak i innych przedmiotów, określonych co do gatunku. Pożyczka może być odpłatna, ale nie musi. Dużą zaletą pożyczek w oczach wielu osób ubiegających się o nie jest fakt, iż nie trzeba podawać konkretnego powodu czy celu, na jaki brana jest pożyczka, nie ma też obowiązku odprowadzenia od tej kwoty odsetek. Kto więc może skorzystać z pożyczki? Oferty pożyczkowe są skierowane do osób, które potrzebują pilnie gotówki na dowolny cel i potrzebują niewielkiej kwoty – od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Takich pożyczek gotówkowych udziela Zaplo – są one dopasowane do potrzeb Klienta i można je uzyskać nawet w ciągu jednego dnia.

Kredyt – definicja

Kredyt bankowy to umowa zawarta pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą, w której to bank zobowiązuje się udostępnić kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy na określony czas i cel. Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie i zwrócić jego równowartość wraz z odsetkami i prowizją należną bankowi w ściśle ustalonym czasie. Z tego względu kredyt bywa nazywany specyficznym rodzajem stosunków zobowiązaniowych, które cechuje: zwrotność, celowość i odpłatność.

Kredyt – cechy

Kredyt bankowy, w przeciwieństwie do pożyczki, zawsze dotyczy pieniędzy i zawsze obejmuje zwrot kwoty z doliczonymi odsetkami czy prowizją. Ponadto osoba ubiegająca się o kredyt musi dostarczyć szereg dokumentów potwierdzających jego zdolność kredytową, czyli możliwość jego spłaty. Są to przede wszystkim zaświadczenia o zarobkach z ostatniego półrocza, poręczenie żyranta oraz kopia umowy o pracę. W świetle prawa kredytów udzielać mogą wyłącznie banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) oraz inne jednostki organizacyjne uprawnione do tego przez ustawę.

kredyt

Kredytów mogą udzielać wyłącznie banki, oddziały zagranicznych banków, SKOK-i i inne jednostki organizacyjne ujęte w ustawie.

Kredyty, w przeciwieństwie do pożyczek, udzielane są na naprawdę wysokie sumy pieniężne, dlatego też w umowie kredytowej znajduje się bardzo wiele szczegółów dotyczących wykorzystania kredytu i zabezpieczenia go. W tej kwestii to bank jest stroną dominującą, gdyż dyktuje warunki, ma prawo do kontrolowania sposobu jego wykorzystania i uzależnia jego przyznanie od zdolności kredytowej, przy czym nawet jeśli jest ona pozytywna, bank i tak może odmówić udzielenia kredytu. Dla kogo kredyt bankowy jest dobrym pomysłem? Głównie dla osób chcących kupić mieszkanie, otworzyć własną firmę czy wziąć udział w innym większym przedsięwzięciu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *